Juridiske oplysninger

Ophavsret

Copyright 2020 Daimler Truck Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle internetsider tilhørende Daimler Truck AG indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet materialet til rådighed.

 

Produkter og priser

Efter redaktionens slutning for enkelte sider kan der være foretaget ændringer i produkter og ydelser. Der tages forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- eller ydelsesomfanget fra producentens side i leveringstiden, hvis ændringerne eller afvigelserne under hensyntagen til Daimler Truck interesser må anses for at være rimelige for kunden. Illustrationerne kan også vise tilbehør, ekstraudstyr eller andet, som ikke hører til det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Farveafvigelser er teknisk betinget. Enkelte sider kan også indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold af anderledes lydende bestemmelser i salgs- eller leveringsbetingelserne gælder de priser, der er gyldige på leveringsdagen. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en forhandler eller en kontraktpartner for at få de nyeste oplysninger.

 

Handelsmærker

Hvor intet andet er oplyst, er alle de mærker, der nævnes på Daimler Truck internetsider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Daimler Truck, og det gælder især for virksomhedens modelnavne samt alle logoer og emblemer.

 

Licensrettigheder

Daimler Truck vil tilbyde innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at du vil glæde dig lige så meget over vores kreative design, som vi gør. Vi beder dig dog alligevel om at have forståelse for, at Daimler Truck skal beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimler Truck immaterielle ejendom.

 

Oplysninger om den fremtidige udvikling

Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "forventer", "agter", "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber er kendetegnende for sådanne udtalelser om den fremtidige udvikling. Sådanne udtalelser er behæftet med visse risici og usikkerheder. Nogle eksempler på det kan være en konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, konkurrenters lancering af produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart, leveringsstop af produktionsmaterialer, som skyldes materialemangel, arbejdsnedlæggelse eller insolvente leverandører samt et fald i gensalgspriserne for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften "Risikoberetning" i Daimler Truck seneste årsberetning samt under overskriften "Risk Factors" beskrevet i den seneste årsberetning fra Daimler Truck i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) bliver aktuelle, eller hvis de udsagn, der ligger til grund for antagelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der nævnes eller implicit bliver givet udtryk for i disse udsagn. Vi har hverken til hensigt og forpligter os ej heller til løbende at opdatere fremadskuende udsagn, da disse udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

 

Oplysninger i henhold til § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)


Dette gælder for tyske brugere: Daimler Truck AG deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure før et forbruger voldgiftsråd i forhold til VSBG og er ikke forpligtet til at gøre det.

 

Ansvar

Informationerne og oplysningerne på disse sider udgør ikke noget løfte eller en garanti, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke et stiltiende tilsagn eller en garanti med hensyn til beskaffenhend, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter. På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, der bliver linket til. Vi kan derfor ikke garantere for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvaliteten af de informationer, der findes dér. På den baggrund distancerer vi os fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider og disses indhold, der findes på vores internetsider.

 

 

Sociale plugins

Daimler Truck bruger såkaldte sociale plugins ('knapper') til sociale netværk som Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøger vores hjemmesider, deaktiveres disse knapper som standard, dvs. uden din indgriben sender de ikke data til tredjepart. Før du kan bruge disse knapper, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. De forbliver aktive indtil du deaktiverer dem igen eller sletter dine cookies (se også 'Cookies'). Når der er aktiveret, etableres et direkte link til serveren i det respektive sociale netværk. Indholdet af knappen overføres derefter fra det sociale netværk direkte til din browser, som inkorporerer det på hjemmesiden. Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af data, der indsamles af sociale netværk via deres knapper. Databehandlingspolitikken for de sociale netværk giver oplysninger om formålet og omfanget af de data, de indsamler, hvordan disse data behandles og bruges, de rettigheder, der er tilgængelige for dig og de indstillinger, du kan bruge til at beskytte dit privatliv. Når en knap er aktiveret, kan det sociale netværk hente data uafhængigt af, om du interagerer med knappen eller ej. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan netværket associere dit besøg på hjemmesiden med din brugerkonto. Et socialt netværk kan ikke knytte besøg på andre Daimler Truck -websites, medmindre og indtil du også aktiverer den respektive knap. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker at associere data hentet fra dit besøg på vores hjemmesider med dine medlemsdata, skal du logge ud fra det pågældende sociale netværk, inden du aktiverer knapperne.

 

Daimler Truck bruger cookies og lignende teknologi som f.eks. HTML5 Storage eller Local Shared Objects (efterfølgende samlet kaldet „cookies“) for at kunne registrere brugerpræferencer og udforme websiderne optimalt. Det gør det lettere at navigere og sikrer en høj grad af brugervenlighed på et website.