Economy-service

Her finder du alle oplysninger om vedligeholdelse og nyttiggørelse af din brugte Canter.


FUSO Canter Economy Service

Sørg for at holde din FUSO Canter i topform. FUSO Economy-service er udviklet specielt til de af dine køretøjer, der er oppe i årene. Den hjælper dig til at undgå uventede omkostninger: Du kender allerede på forhånd den samlede pris for reparationen. Autoriserede FUSO-værksteder - det bedste valg til vedligeholdelse og reparation!

 

  • Fordefineret værkstedsarbejde og services inklusive autoriserede FUSO-dele til en attraktiv fast pris.

 

  • Professionel service på vores FUSO-værksteder med det rigtige værktøj og den rigtige tekniske kompetence.

 

  • Gælder for samtlige Canter TD (EURO 3, 4,5) og TB (Euro 3).

Tilbagetagelse af brugte køretøjer

Tilbagetagelse af brugte køretøjer op til 3,5 t tilladt totalvægt

Siden ELV-loven* trådte i kraft, har du som kunde haft mulighed for at levere dit gamle køretøj tilbage til producenten under følgende omstændigheder:

 

  • Det drejer sig om et motorkøretøj op til 3,5 t

 

  • Alle væsentlige bestanddele som drev (motor, gearkasse osv.), undervogn, karrosseri, katalysator eller elektroniske styreenheder forefindes i køretøjet.

 

  • Der er ikke noget affald i køretøjet.

 

  • Køretøjet er eller var inden det blev taget ud af drift indregistreret i et EU-land i mindst én måned.

 

  • Indregistreringsdokumenterne afleveres også.

 

*Direktiv om udrangerede køretøjer – EU-direktiv 2000/53/EF regulerer demontering og genbrug af motorkøretøjer inden for EU. Det er direktivets mål at reducere affald fra køretøjer. Dette direktiv forpligter EU-medlemslandene til at organisere tilbagetagelsessystemer for udrangerede køretøjer. Gennemførelsen af direktivet skete i Tyskland den 1. juli 2002, da forordningen om udrangerede køretøjer trådte i kraft.

 

Nyttiggørelsesdokumentation

For at afmelde dit udrangerede køretøj skal du bruge en såkaldt nyttiggørelsesdokumentation. Denne nyttiggørelsesdokumentation bekræfter, at dit køretøj blev bortskaffet korrekt. Denne nyttiggørelsesdokumentation må kun udstedes af certificerede demonteringsvirksomheder, certificerede og autoriserede modtagelsessteder eller af producenten benævnte indsamlingssteder.

 

Indsamlingssteder

For at gøre det let for dig at bortskaffe dit udrangerede køretøj har Daimler AG et omfattende net af indsamlingssteder, som gratis tager imod dit udrangerede køretøj. Vores kontraktligt bundne demonteringsvirksomheder er certificeret af uafhængige sagkyndige efter forordningen om udrangerede køretøjer og opfylder alle lovmæssige krav. Desuden bliver de auditeret og kontrolleret iht. vores kvalitetskriterier.

 

Hvis du vil tilbagelevere dit udrangerede FUSO-køretøj gratis, skal du kontakte vores indsamlingsvirksomhed Callparts Recycling GmbH på nummer: 033233 70-911 (åbningstid: Ma-to fra kl. 8:00 til 16:30 og fredag fra kl. 8:00 til 15:00).

 

Nyttiggørelse

Først bliver dit køretøj pligtmæssigt tørlagt idet alle dets driftsvæsker (såsom olie, bremsevæske) bliver fjernet og genbrugt. Derefter demonteres genanvendelige dele samt materialer, der kan nyttiggøres. Disse materialer som fx glas, dæk og større kunststofdele forarbejdes via særskilte genbrugskanaler. Det resterende karrosseri bliver skrotpresset, adskilt i de forskellige fraktioner, og disse bliver så i vid udstrækning ledt tilbage i materialekredsløbet.

 

Miljøbeskyttelse

At genbruge mere betyder at bortskaffe mindre. Miljøbeskyttelsen hører til de væsentlige virksomhedsmål for Daimler AG. Det betyder sparsom omgang med naturlige ressourcer. Derfor er vores mål: At genbruge mere og dermed bortskaffe mindre. Allerede ved udviklingen af vores køretøjer har en miljø- og genbrugsrimelig konstruktion høj prioritet. Et godt eksempel på det er brugen af rensorterede materialer ved kofangere og undervognsbeklædninger.

 

De muliggør en enkel demontering og et materielt genbrug af høj kvalitet. Derudover bruger vi i vores køretøjer råstoffer som kokosfibre og sisal, der vokser igen. Fordelene ligger lige for: miljøvenligt og genbrugsegnet. I miljøretningslinjerne fra Daimler AG forpligter vi os til konstant at forbedre vores produkters miljøvenlighed. Det arbejder vi for dagligt for at optimere vores køretøjers miljøbalance yderligere.